Bora mýş Focus muş - Oto Forum

Yeni Cevap   Paylaş Son Cevap

karabilal 3933 kez okundu, 0 üye cevap verdi (16 Kasım 2006) Mercedes-Benz
X5
Merhaba arkadaþlar
arkadaþlarýn tavsiyesiyle 2003-2004 focus comfort almayý düþünüyordum.Ama tanýdýk birisi arabasýný (2004 45000 km Bora pasifik) 22000 ytlye verebileceðini söyledi.Arabanýn kazasý yok.Temiz sayýlr.Bu fiyata tavsiye edermisiniz bir de bora tutulmuyor falan diyorlar Focus aramaya devam mý edeyim.Yardýmcý olursanýz sevinirim.Þimdiden teþekkürler.
wind (16 Kasım 2006) Toyota
Corolla vvt-i
ben bora almaný tavsiye ederim. çünkü bora ikinci elde focus*tan çok iyidir. hem de focus*tan daha kaliteli bir araçtýr. bora motorunda sanýrým 2002 yýlýna kadar 8 sübaplý motor kullanýlýyordu. 2003 yýlýndan itibaren 16 sübaplý motor kullanýlmaya baþlandý. 18689
sesillara (16 Kasım 2006) Honda
Civic
bence bora,
alman ve japon arabalarýnýn üstünlüðü tartýþýlmaz bir gerçek karabilal. 18691
semihcan (16 Kasım 2006) Ford
focus
valla fiyat bana biraz dolgun geldi þu sýralar bende bahsettiðin bora da karar kýldým yalnýz biraz daha gez veya biraz daha pazarlýk yap derim.burda 2003 temzi 17 milyara gitti.20 en güzeli o araba için bence 18692
şenerünlü (16 Kasım 2006) 

Moderatör


Mazda
626
bora daha dar,yol tutuþu daha kötü,daha zor hýzlanýyor.bahsettiðiniz aracýn fiyatý bencede 20 gibi olmalý.unutmadan bora þýk ve karizmatik bir araba.bu durum alýcýlarý ürkütüp 2. elini olumsuz etkileyebilir.malum bizde eli ayaðý düzgün bir araba görüldümü hemen"kimbilir bunun bir tamponu kaçparadýr"geyiði baþlar.sonuçta ben olsam focusu seçerdim 18694
turuncude (18 Kasım 2006) Renault
LATİTUTE
Bizde 2000 model focus 2003 model de pasifik var. bora diðerlerinin de sözünü ettiði gibi dar bir araç. Ama ayrýntýlardaki inceliði hoþ. Ayrýca motoru da 102 hpliklerden daha iyi. Ama 2003 focus yol konforu ve yol tutuþ açýsýndan Bora*dan daha iyi. Tabi birde servis olayý var. volkwagen servislerine el verildi mi kol kaptýrýlýyor biliyorsunuz. Basit bir örnek: Bora pasific için ön kol dayama konsolu için bir kaç ay evvel 550 ytl ( iþçilik dahil ) demiþlerdi. Ama benim gönlüm Bora*dan yana... 18712
kenan34 (18 Kasım 2006) Honda
Civic
Ben bunu anlayamýyorum; VW*nin iþçiliði neden örneðin Ford*da ya da Honda*da olamýyor? Motoru anlarým, çünkü teknoloji gerektirir ve Honda bu konuda çok iyidir, diðerleri onu izlemeye çalýþýr..Ama iç iþçilik, teknoloji gerektirmez...Sadece biraz daha masraflý olur ama içine oturunca bu araba çok kalite dedirtir..Sanki bilinçli bir iþ bölümü var...Birisi motorda iyi, diðeri iþçilikte, bir baþkasý yol tutuþta, diðeri ise dayanýklýlýkta...Hepsi bir arabada toplanamaz mý? Belki o zaman bu araba öyle bir satýþ rakamý tutturur ki ona ne yedek parça ne de servis yetiþtirebilirler? Amaçlarý çok satmak deðil, kar etmek..Cezmi Ersöz*ün bir sözü vardýr; "Tamamlandýkça eksik kalýyor bir þeyler"...Bu iþte biraz böyle gibi...
Ben de tercihi mi Bora*dan yana kullanýrdým...Yol tutuþ focus gibi olmasa da tatmin edicidir, ayrýca bir kaç yýl sonra hiç olmazsa araba dökülüp elinde kalmaz... 18723
sabo (19 Kasım 2006) Mercedes-Benz
200e
almanlara sözümüz yok ama hatalarý da görmeyelim demek deðildir
volkswagen satýþ politikasý muthiþtir vdf kanalýyla çok güzel gerçekten övünülecek bir satýþ politikalrý var ayrýca sýfýr satýþlarýda makuldur diðerleriyle karþýlaþtýrýrsanýz
proplem; eski motorlarý çaktýrmdan yeni kaportalara koyuyorlar misal passat 1.8 ýyle meþhur oldu ama 1.6 8 valf bir motor koyup çok uygun bir fiata satýyorlar
bora ya da yaptýlar bildiðim kadarýyla yanlýþsa düzeltin boraya da ayný þeyi yaptýlar 1.6 8 valf koydular ha diyeceksiniz ki bunlar kötü mü hayýr
ama fsi motorlarýn varken neden bunlarý koyuyor lar yorumu sizlere býrakýyorum
bence de focus arayýn derim bora yý da artýk çýkartmýyorlar jetta döndüler tabiki fsi motorla
þunu da hatýrlatayým 1.6 8 valf motorlarýda rüþtünü ispat etmiþ bütün dünyada kabul edilmiþ motorlardýr ama bu yeniliði bora ya neden uygulamadýklarý hususu tenkit edilebilir 18729
kenan34 (19 Kasım 2006) Honda
Civic
Sabo sana katýlýyorum..Aslýnda VW*nin bu eski 8 valfli motoru rüþtünü ispat etmiþ olabilir ama son derece gürültülüdür, hantal çalýþýr, ayrýca çok yakar..Zaten FSÝ*yi de bu nedenle çýkarmak zorunda kaldýlar..Adamlar bu eski motoru Golf*te Jetta*da, Passat*da hatta Audi*de bile kullanýyorlar..Ýnsanlar da zaten bu arabalarý iþçiliðine aldanarak alýyor..Ayný iþçiliði çok daha iyi motor üretenler neden yapamýyor ya da yapmýyor, orasýný anlamýþ deðilim.. 18732
xtt (19 Kasım 2006) Opel
Astra
VW Kalitesi bir baþkadýr,ayrýca bora çok þýk bir araç tavsiye ederim. 18751
gmkesmez (03 Aralık 2006) Audi
A4
arkadaþlar doðru söylüyor vw konfor kalite ve iþçilikte çok iyi ama bu eski motorlardaki ýsrarýný anlamýþ deðilim garanti olsun yeni motorlar biraz daha denensin bir problem çýkarsa takmayýz çýkmazsa bizde takarýz mý diyorlar acaba benim tercihim bora olurdu içine oturunca direk kalite yani 19249Yeni Cevap   Paylaş Son Cevap

Son Eklenenler

Ayın Popüleri


7945 kez okundu


3892 kez okundu

İlgili Konular